参考記事: 古典ギリシャ語の名まえのつづりと発音(3)
神がみ・人間など[タ~フ]

ターユゲテー
(タユゲテ)
(タイゲタ)
ΤΑΥΓΕΤΗ
Ταϋγέτη
[taː.yɡétɛː]

ダーレイオス
(ダレイオス)
(ダリウス)
ΔΑΡΕΙΟΣ
Δαρεῖος

ダイダロス ΔΑΙΔΑΛΟΣ
Δαίδαλος

ダナエー
(ダナエ)
ΔΑΝΑΗ
Δανάη

ダナオス ΔΑΝΑΟΣ
Δαναός

タナトス ΘΑΝΑΤΟΣ
Θάνατος

ダプネー
(ダフネー)
(ダプネ)
(ダフネ)
ΔΑΦΝΗ
Δάφνη

タレイア ΘΑΛΕΙΑ
Θάλεια

タレース
(タレス)
(ターレス)
ΘΑΛΗΣ
Θαλῆς

タンタロス ΤΑΝΤΑΛΟΣ
Τάνταλος

テアイテートス
(テアイテトス)
ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ
Θεαίτητος

ティーターン
(ティタン)
(タイタン)
ΤΙΤΑΝ
Τιτάν

ティーマイオス
(ティマイオス)
ΤΙΜΑΙΟΣ
Τίμαιος

ティーモテオス
(ティモテオス)
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
Τιμόθεος

ディオーン
(ディオン)
ΔΙΩΝ
Δίων

ディオーネー
(ディオネ)
ΔΙΩΝΗ
Διώνη

ディオゲネース
(ディオゲネス)
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
Διογένης

ディオスクーロイ(複数)
(ディオスクロイ)
=ディオスコロイ
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
Διόσκουροι

ディオスコロイ(複数)
=ディオスクーロイ
ΔΙΟΣΚΟΡΟΙ
Διόσκοροι

ディオティーマー
(ディオティマ)
ΔΙΟΤΙΜΑ
Διοτίμα

ディオドーロス
(ディオドロス)
ΔΙΟΔΩΡΟΣ
Διόδωρος

ディオニューシオス
(ディオニュシオス)
ΔΙΟΝΥΔΙΟΣ
Διονύσιος

ディオニューソス
(ディオニュソス)
=バッコス
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Διόνυσος

ディオメーデース
(ディオメデス)
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Διομήδης

ディケー
(ディケ)
ΔΙΚΗ
Δίκη

ティッサペルネース
(ティッサフェルネース)
(ティッサペルネス)
(ティッサフェルネス)
ΤΙΣΣΑΦΕΡΝΗΣ
Τισσαφέρνης

テイレシアース
(テイレシアス)
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
Τειρεσίας

デウカリオーン
(デウカリオン)
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Δευκαλίων

デーイアネイラ
(デイアネイラ)
ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ
Δηϊάνειρα

テーセウス
(テセウス)
ΘΗΣΕΥΣ
Θησεύς

デーメーテール
(デメテル)
ΔΗΜΗΤΗΡ
Δημήτηρ

デーメートリオス
(デメトリオス)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημήτριος

デーモクリトス
(デモクリトス)
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Δημόκριτος

デーモステネース
(デモステネス)
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Δημοσθένης

デーモドコス
(デモドコス)
ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ
Δημόδοκος

テーレマコス
(テレマコス)
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Τηλέμαχος

テオグニス ΘΕΟΓΝΙΣ
Θέογνις

テオクリトス ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ
Θεόκριτος

テオプラストス
(テオフラストス)
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
Θεόφραστος

テティス ΘΕΤΙΣ
Θέτις

テミストクレース
(テミストクレス)
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Θεμιστοκλῆς

テューポーン
(テューフォーン)
(テュポン)
(テュフォン)
ΤΥΦΩΝ
Τυφῶν

テュケー
(テュケ)
ΤΥΧΗ
Τύχη

テュルタイオス ΤΥΡΤΑΙΟΣ
Τυρταῖος

テルプシコラー
(テルプシコラ)
=テルプシコレー
ΤΕΡΨΙΧΟΡΑ
Τερψιχόρα

テルプシコレー
(テルプシコレ)
=テルプシコラー
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ
Τερψιχόρη

トゥーキューディデース
(トゥーキュディデース)
(トゥキュディデス)
(ツキジデス)
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
Θουκυδίδης

ドラコーン
(ドラコン)
ΔΡΑΚΩΝ
Δράκων

トリートーン
(トリトン)
ΤΡΙΤΩΝ
Τρίτων

ナウシカアー
(ナウシカア)
ΝΑΥΣΙΚΑΑ
Ναυσικάα

ナルキッソス ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ
Νάρκισσος

ニーキアース
(ニキアス)
ΝΙΚΙΑΣ
Νικίας

ニーケー
(ニケ)
ΝΙΚΗ
Νίκη

ニーコマコス
(ニコマコス)
ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ
Νικόμαχος

ニオベー
(ニオベ)
ΝΙΟΒΗ
Νιόβη

ネストール
(ネストル)
ΝΕΣΤΩΡ
Νέστωρ

ノンノス ΝΟΝΝΟΣ
Νόννος

ハーイデース
(ハーデース)
(ハデス)
=プルートーン
ΑΙΔΗΣ
Ἅιδης

パーン
(パン)
ΠΑΝ
Πάν

パイドーン
(ファイドーン)
(パイドン)
(ファイドン)
ΦΑΙΔΩΝ
Φαίδων

パイドラー
(ファイドラー)
(パイドラ)
(ファイドラ)
ΦΑΙΔΡΑ
Φαίδρα

パイドロス
(ファイドロス)
ΦΑΙΔΡΟΣ
Φαῖδρος

パウサニアース
(パウサニアス)
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
Παυσανίας

パエトーン
(ファエトーン)
(パエトン)
(ファエトン)
ΦΑΕΘΩΝ
Φαέθων

バシレイデース
(バシレイデス)
(バシリデス)
ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ
Βασιλείδης

バッキュリデース
(バッキュリデス)
ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ
Βακχυλίδης

バッコス
(バッカス)
=ディオニューソス
ΒΑΚΧΟΣ
Βάκχος

パッラス
(パラス)
=アテーナー
ΠΑΛΛΑΣ
Παλλάς

パトロクロス ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
Πάτροκλος

パリス ΠΑΡΙΣ
Πάρις

パリュサティス ΠΑΡΥΣΑΤΙΣ
Παρύσατις

パルメニデース
(パルメニデス)
ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ
Παρμενίδης

ハルモディオス ΑΡΜΟΔΙΟΣ
Ἁρμόδιος

ハルモニアー
(ハルモニア)
ΑΡΜΟΝΙΑ
Ἁρμονία

パンドーラー
(パンドラ)
ΠΑΝΔΩΡΑ
Πανδώρα

ビアース
(ビアス)
ΒΙΑΣ
Βίας

ヒエローン
(ヒエロン)
ΙΕΡΩΝ
Ἱέρων

ピッタコス ΠΙΤΤΑΚΟΣ
Πιττακός

ヒッパルコス ΙΠΠΑΡΧΟΣ
Ἵππαρχος

ヒッピアース
(ヒッピアス)
ΙΠΠΙΑΣ
Ἱππίας

ヒッポクラテース
(ヒポクラテース)
(ヒッポクラテス)
(ヒポクラテス)
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Ἱπποκράτης

ヒッポリュテー
(ヒポリュテー)
(ヒッポリュテ)
(ヒポリュテ)
ΙΠΠΟΛΥΤΗ
Ἱππολύτη

ヒッポリュトス
(ヒポリュトス)
ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ
Ἱππόλυτος

ヒュアキントス ΥΑΚΙΝΘΟΣ
Ὑάκινθος

ヒュアデス(複数)
(ヒアデス)
(ヒヤデス)
ΥΑΔΕΣ
Ὑάδες

ピュータゴラース
(ピュタゴラス)
(ピタゴラス)
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Πυθαγόρας

ヒューメーン
(ヒュメン)
ΥΜΗΝ
Ὑμήν

ヒュプノス ΥΠΝΟΣ
Ὕπνος

ヒュラース
(ヒュラス)
ΥΛΑΣ
Ὕλας

ピリッポス
(フィリッポス)
(フィリポ)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Φίλιππος

ピレーボス
(フィレーボス)
(ピレボス)
(フィレボス)
ΦΙΛΗΒΟΣ
Φίληβος

ピロストラトス
(フィロストラトス)
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ
Φιλόστρατος

ピロラーオス
(フィロラーオス)
(ピロラオス)
(フィロラオス)
ΦΙΛΟΛΑΟΣ
Φιλόλαος

ピンダロス ΠΙΝΔΑΡΟΣ
Πίνδαρος

プシューケー
(プシュケー)
(プシュケ)
(プシケー)
(プシケ)
ΨΥΧΗ
Ψυχή

プトレマイオス
(トレミー)
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
Πτολεμαῖος

プラークシテレース
(プラクシテレス)
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Πραξιτέλης

プラトーン
(プラトン)
ΠΛΑΤΩΝ
Πλάτων

プリアーポス
(プリアポス)
ΠΡΙΑΠΟΣ
Πρίαπος

プリアモス ΠΡΙΑΜΟΣ
Πρίαμος

プルータルコス
(プルタルコス)
(プルターク)
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
Πλούταρχος

プルートーン
(プルトン)
(プルートー)
=ハーイデース
ΠΛΟΥΤΩΝ
Πλούτων

プレイアデス(複数)
(プレアデス)
=プレーイアデス
ΠΛΕΙΑΔΕΣ
Πλειάδες

プレーイアデス(複数)
=プレイアデス
ΠΛΗΙΑΔΕΣ
Πληϊάδες

プレーイオネー
(プレイオネ)
ΠΛΗΙΟΝΗ
Πληϊόνη

プロータゴラース
(プロタゴラス)
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
Πρωταγόρας

プローティーノス
(プロティノス)
ΠΛΩΤΙΝΟΣ
Πλωτῖνος

プロクロス ΠΡΟΚΛΟΣ
Πρόκλος

プロディコス ΠΡΟΔΙΚΟΣ
Πρόδικος

プロメーテウス
(プロメテウス)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
Προμηθεύς

古典ギリシャ語:古代ギリシャ語。 名まえ:名前、なまえ。

関連記事
 ・古典ギリシャ語の名まえのつづりと発音: もくじ
 ・古典ギリシャ語の名まえのつづりと発音(1) 神がみ・人間など[ア~エウ]
 ・古典ギリシャ語の名まえのつづりと発音(2) 神がみ・人間など[エー~ソ]
 ・古典ギリシャ語の名まえのつづりと発音(4) 神がみ・人間など[ヘ~ロ]
 ・古典ギリシャ語の名まえのつづりと発音(5) 土地など[ア~シ]
 ・古典ギリシャ語の名まえのつづりと発音(6) 土地など[ス~ロ]
 ・ギリシャ語聖書にでてくる名まえのつづりと発音
 ・ギリシャ語の文字と発音
 ・古典ギリシャ語の発音記号
 ・ギリシャ語・ラテン語のながい母音のあつかい
 ・古代ギリシャの名まえの英語よみ

2007.04.06 kakikomi; 2014.01.13 kakitasi

|

« (2) 神がみ・人間など[エー~ソ] | もくじ | (4) 神がみ・人間など[ヘ~ロ] »